Đăng ký Hồ sơ Tuyển sinh 2024-2025

  • Thông tin học sinh

  • (Vui lòng chọn ảnh chân dưng rõ mặt học sinh và kích thước ảnh dưới 2Mb)
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • (VD: Trung học Cơ sở Trần Phú, Phủ Lý)
  • Thông tin phụ huynh

  • Người liên hệ chính

  • Người liên hệ phụ